Czas:Cena:

INTEGRACJA SENSORYCZNADIAGNOZA3 spo­tka­nia
(60 min każde)
300 zł
(w tym wysta­wie­nie pisem­nej diagnozy)


INTEGRACJA SENSORYCZNATERAPIA
(zaję­cia indywidualne)
60 min.100 zł


DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA1 spo­tka­nie (60 min.)120 zł
(w tym wysta­wie­nie pisem­nej diagnozy)


TERAPIA LOGOPEDYCZNA30 min65 zł
(zaję­cia indywidualne)60 min100 zł


TERAPIA PEDAGOGICZNA (REEDUKACJA)60 min100 zł


ZAJĘCIA Z EMISJI I HIGIENY GŁOSU
(LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA)
1 spo­tka­nie (60 min.)100 zł


Zaję­cia z psychologiem60 min110 zł