powrót do strony głównej logopedica Zadzwoń do Logopedica lub kliknij aby do nas napisać

Kiedy zalecamy konsultację u logopedy?

  • nie rozu­mie związ­ków przy­czy­nowo– skutkowych; 
  • nie dąży do komu­ni­ka­cji, nie ini­cjuje kon­taktu werbalnego;
  • powta­rza po oso­bie doro­słej wyrazy lub całe zda­nia, czę­sto nie ade­kwat­nie do sytuacji; 
  • źle reaguje na zmiany,
  • nie utrzy­muje kon­taktu wzro­ko­wego z osobą mówiącą do niego. 

 

Z dziec­kiem 4 – letnim

 

  • j.w. +
  • zamiast s, z, c, dz wyma­wia ś, ź, ć, dź, np. samo­chód › śamo­chód, zamek › źamek, cukie­rek › ćukierek;
  • zamiast r wyma­wia j, np. rakieta › jakieta, krowa › kjowa, dra­bina › djabina,
  • zamiast c, dz wyma­wia s, z, np. cebula › sebula, słońce › słońse, dzwo­nek › zwo­nek, pędzel › pęzel; 
  • gdy ubez­dź­więcz­nia gło­ski dźwięczne, np. zamiast b wyma­wia p, zamiast w wyma­wia f itd., np. boli › poli, woda › fota, zegar › sekar, dzwoni › cfoni;

prezentacjemultimedialne.eu