505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
505 115 428
logopedica@logopedica.com.pl
CzasCennik:
Integracja sensoryczna - diagnoza3 spotkania
(60 min każde)
390 zł (w tym wystawienie pisemnej diagnozy)
Integracja sensoryczna - terapia (zajęcia indywidualne)60min.130 zł
Diagnoza logopedyczna1 spotkanie (60min.)160 zł (w tym wystawienie pisemnej diagnozy)
Terapia logopedyczna30min.80 zł
(zajęcia indywidualne)60min.130 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 60min.130 zł
Zajęcia z emisji i higieny głosu (logopedia artystyczna i medialna)1 spotkanie (60min.)130 zł
Zajęcia z psychologiem60min.140 zł
Inne usługi (dodatkowe pisemne wystawienie dokumentu np. opinii, zaleceń na prośbę rodzica lub opiekuna)1 szt.50 zł
Badanie przetwarzania słuchowego1 szt.od 220 zł do 320 zł