Jolanta Samsonowicz

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, psycholog kliniczny dziecka, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog. Prowadzi zajęciach z integracji sensorycznej (diagnoza i terapia), terapię ręki, iagnozę (w tym badanie) przetwarzania słuchowego – pracuje metodą Johansena.